Uniwersytet Warszawski Rada Koordynacyjna ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej

Rada powołana na kadencję 2021–2024
Przewodniczący:

dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. ucz. – Wydział Neofilologii

 

Członkowie rady:

Anna Antoniuk – Wydział Lingwistyki Stosowanej;

dr Anna Cegiełka – Szkoła Języków Obcych;

dr Andrzej Dąbrowski – Szkoła Języków Obcych;

dr Ewa Guz – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego;

Katarzyna Guzik-Kozłowska – Szkoła Języków Obcych;

dr hab. Anna Jaroszewska, prof. ucz. – Wydział Neofilologii;

dr Piotr Kajak – Wydział Polonistyki;

Inga Kotańska – Wydział Orientalistyczny;

dr Magdalena Kubarek – Wydział Orientalistyczny;

dr hab. Agnieszka Leńko-Szymańska – Wydział Lingwistyki Stosowanej;

Teresa Piotrowska-Małek – Wydział Polonistyki;

dr Jacek Romaniuk – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego;

Julia Lipińska – przedstawicielka doktorantów z głosem doradczym;

Jan Wieczorek – przedstawiciel studentów z głosem doradczym.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 33 rektora UW z 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 rektora UW z 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej na kadencję 2021–2024 >>

 

Zarządzenie nr 11 rektora UW z 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej na kadencję 2021–2024 >>

Kontakt

certyfikaty(at)uw.edu.pl

tel. 22 55 26 075

jezyki.obce.uw.edu.pl