Uniwersytet Warszawski Rada Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu

Rada zostaje powołana do 31 grudnia 2024 roku

 

Przewodniczący

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Zastępczyni przewodniczącego:

mgr Katarzyna Żakowska – dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu

 

Członkowie Rady:

mgr Katarzyna Basisty – Biuro ds. Obsługi Kształcenia

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Wydział Fizyki

prof. dr hab. Ewa Czerniawska – Wydział Psychologii

dr hab. Tomasz Kaźmierczak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego

Agata Pietraczyk – przedstawicielka studentów

Martyna Dudziak-Kisio – przedstawicielka doktorantów

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 88 rektora UW z 20 maja 2021 roku w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu (pdf)

 

Zarządzenie nr 100 rektora UW z 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu (pdf)

 

Zarządzenie nr 16 rektora UW z 6 lutego 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 88 rektora UW z 20 maja 2021 roku w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu (pdf)

 

Zarządzenie nr 37 rektora UW z 7 marca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 88 rektora UW z 20 maja 2021 roku w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu (pdf)