Uniwersytet Warszawski Rada Szkoły Języków Obcych

Rada powołana do 31 września 2021 roku.
Członkowie:

Przewodniczący Rady Szkoły Języków Obcych:

dr Piotr Romanowski – Wydział Lingwistyki Stosowanej

 

Dyrektor Szkoły Języków Obcych:

dr Andrzej Dąbrowski

 

Przedstawiciele podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego:

dr Ewa Janion – Wydział „Artes Liberales”,

dr hab. Stanisław Kubielas, prof. UW – Wydział Nauk Ekonomicznych,

dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

dr hab. Adriana Mica – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

dr Anna Murkowska – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Marta Torenc – Wydział Neofilologii,

dr Paweł Waszkiewicz – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Piotr Węcowski – Wydział Historyczny.

 

Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej:

dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, prof. UW – Wydział Neofilologii.

 

Koordynator Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych:

Jolanta Urbanik.

 

Przewodnicząca Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkole Języków Obcych:

Marta Franciszkiewicz.

 

Przedstawiciele pracowników Szkoły Języków Obcych:

dr Sławomir Maskiewicz,

Joanna Pawlak-Radzimińska,

Katarzyna Pietrucha.

 

Przedstawiciele studentów:

Aleksander Kozubowski – Wydział Historyczny,

Piotr Prokop – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

Natalia Prymek – Wydział Pedagogiczny.

 

Przedstawiciel doktorantów:

Łukasz Hnatkowski – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia i obwieszczenia

Obwieszczenie nr 15 rektora UW z 18 października 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r. (pdf)

 

Zarządzenie nr 69 rektora UW z 18 października 2017 r. w sprawie powołania członków rady szkoły języków obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. Do dnia 30 września 2021 r. (pdf)