Uniwersytet Warszawski Rada Szkoły Języków Obcych

Rada powołana na kadencję 2021–2025.
Przewodniczący:

dr Andrzej Dąbrowski – dyrektor Szkoły Języków Obcych

 

Członkowie:

Magdalena Biesiadecka – zastępczyni dyrektora ds. finansowych;
dr Anna Cegiełka – zastępczyni dyrektora ds. dydaktycznych;
dr Ilona Banasiak – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji;
dr Justyna Deczewska – Szkoła Języków Obcych;
dr Marta Falkowska – Wydział Polonistyki;
Ewa Górczyńska – Szkoła Języków Obcych;
dr hab. Anna Jaroszewska, prof. ucz. – Wydział Neofilologii;
Jacek Kiryło – Wydział Zarządzania;
dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. ucz. – przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej;
Arkadiusz Misiak – koordynator Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych;
Joanna Pawlak-Radzimińska – Szkoła Języków Obcych;
dr Jacek Romaniuk – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego;
Marcin Stachurski – Szkoła Języków Obcych;
dr Maria Zachwatowicz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;

Julia Kostro – przedstawicielka Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;

Jan Wieczorek – przedstawiciel Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;

Dorota Osińska – przedstawicielka Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego;

Paulina Stanik – przedstawicielka Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 21 rektora UW z 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Szkoły Języków Obcych w kadencji 2021–2025 >>