Uniwersytet Warszawski Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rada powołana na kadencję 2021-2024

Przewodniczący:

prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Członkowie:

dr hab. Dorota Rosińska, prof. ucz. – dyscyplina astronomia,

prof. dr hab. Łukasz Kowalik – dyscyplina matematyka,

prof. dr hab. Jerzy Tiuryn – dyscyplina informatyka,

prof. dr hab. Agnieszka Kałamajska – dyscyplina matematyka,

prof. dr hab. Leszek Plaskota – dyscyplina matematyka,

dr hab. Marta Wrzosek – dyscyplina nauki biologiczne,

dr hab. Magdalena Dziembowska – dyscyplina nauki biologiczne,

dr hab. Agnieszka Girstun – dyscyplina nauki biologiczne,

prof. dr hab. Karol Grela – dyscyplina nauki chemiczne,

prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk – dyscyplina nauki chemiczne,

dr hab. Maciej Mazur, prof. ucz. – dyscyplina nauki chemiczne,

prof. dr hab. Piotr Szymczak – dyscyplina nauki fizyczne,

prof. dr hab. Andrzej Twardowski – dyscyplina nauki fizyczne,

dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz. – dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku,

dr hab. Sebastian Kowalczyk – dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku,

dr hab. Tomasz Adamowicz – Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Przemysław Oliwa

mgr Mateusz Raczyński

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 21 rektora UW z 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 79 rektora UW z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w kadencji 2021-2024 >>

 

Zarządzenie nr 79 rektora UW z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w kadencji 2021-2024 >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn