Uniwersytet Warszawski Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Rada powołana na kadencję 2021–2024

Przewodnicząca:

dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz. – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

 

Członkowie:

dr hab. Wiesław Więckowski – dyscyplina archeologia,

dr hab. Sławomir Rzepka – dyscyplina archeologia,

dr hab. Mateusz Salwa – dyscyplina filozofia,

dr hab. Marcin Poręba, prof. ucz. – dyscyplina filozofia,

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – dyscyplina historia,

dr hab. Aleksander Wolicki – dyscyplina historia,

prof. dr hab. Ewa Żebrowska – dyscyplina językoznawstwo,

prof. dr hab. Elżbieta Górska – dyscyplina językoznawstwo,

dr hab. Agata Bareja-Starzyńska – dyscyplina literaturoznawstwo,

dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik – dyscyplina literaturoznawstwo,

dr hab. Agata Zalewska – dyscyplina literaturoznawstwo,

dr hab. Anna Horolets, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii,

dr hab. Agata Nalborczyk, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii,

dr hab. Agnieszka Rosales-Rodriguez – dyscyplina nauki o sztuce.

 

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Michał Górnik

mgr Dominika Dziewczopolska

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 24 rektora UW z 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67 rektora z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w kadencji 2021-2024 >>

 

Zarządzenie nr 109 rektora UW z 12 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67 rektora UW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w kadencji 2021-2024 >>

 

 

Zarządzenie nr 67 rektora UW z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w kadencji 2021–2024 >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn