Uniwersytet Warszawski Rada Sportu na Uniwersytecie Warszawskim

Rada powołana na kadencję 2020–2024
Członkowie:

Robert Grey – dyrektor do spraw Komunikacji i Relacji Zewnętrznych,

Grzegorz Kołtuniak – dyrektor do spraw pracowniczych,

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor ds. rozwoju,

Włodzimierz Leśniewski – dyrektor Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Robert Pietrusiński – Wydział Zarządzania,

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Wydział Prawa i Administracji,

Alicja Wleciał – dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

Michał Zinowczyk – przedstawiciel studentów.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 19 rektora UW z 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Sportu na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2020-2024 >>

 

Zarządzenie nr 47 rektora UW z 8 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady Sportu na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 >>

Obsługę Rady zapewnia Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

www.monitor.uw.edu.pl

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego to dziennik urzędowy uczelni. To w nim publikowane są uchwały Senatu, zarządzenia rektora, uchwały i zarządzenia innych organów uniwersyteckich, które dotyczą jednostek organizacyjnych uczelni.

 

www.senat.uw.edu.pl

Na stronie znajdują się informacje dotyczące działalności Senatu UW: lista senatorów, terminy spotkań, protokoły z posiedzeń, informacje dotyczące komisji senackich.