Uniwersytet Warszawski Rada Sportu na Uniwersytecie Warszawskim

Rada powołana na kadencję 2016-2020
Członkowie:

dr hab. Danuta Chmielowska – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Anna Dąbrowska – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

dr Dobromir Dziewulak – Wydział Pedagogiczny,

dr Marek Giergiczny – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Jacek Kiryło – Wydział Zarządzania,

Grzegorz Kołtuniak – Biuro Spraw Pracowniczych,

dr Mirella Kurkowska – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Martin Lemke – Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej,

dr hab. Robert Małecki, prof. UW – Wydział Neofilologii,

dr Marek Michalewicz – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,

prof. dr hab. Jacek Migasiński – Wydział Filozofii i Socjologii,

prof. dr hab. Radosław Pawelec – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

dr Robert Pietrusiński – Wydział Zarządzania,

dr Jana Plaňavová-Latanowicz – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,

Janusz Recław – Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej,

dr Jacek Romaniuk – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego,

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Wydział Prawa i Administracji,

prof. dr hab. Alojzy Nowak – Wydział Zarządzania,

Aleksander Wasiukiewicz – Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego,

Alicja Wleciał – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Wydział Historyczny,

Jagoda Białota – przedstawiciel studentów.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 47 rektora UW z 8 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady Sportu na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

www.monitor.uw.edu.pl

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego to dziennik urzędowy uczelni. To w nim publikowane są uchwały Senatu, zarządzenia rektora, uchwały i zarządzenia innych organów uniwersyteckich, które dotyczą jednostek organizacyjnych uczelni.

 

www.senat.uw.edu.pl

Na stronie znajdują się informacje dotyczące działalności Senatu UW: lista senatorów, terminy spotkań, protokoły z posiedzeń, informacje dotyczące komisji senackich.