Uniwersytet Warszawski Rada Redakcyjna czasopisma „Przegląd Humanistyczny”

Rada powołana na kadencję 2016-2020

Członkowie:

prof. dr hab. Jan Kieniewicz – Wydział „Artes Liberales”,

dr hab. Ryszard Kulesza, prof. UW – Wydział Historyczny,

prof. Luigi Marinelli – La Sapienza-Università di Roma,

prof. dr hab. Andrzej Markowski – Wydział Polonistyki,

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Wydział Zarządzania,

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – Wydział Polonistyki,

prof. Kinga Siatkowska-Callebat – Universite – Sorbonne (Paris IV),

prof. dr hab. Paweł Stępień – Wydział „Artes Liberales”,

prof. Dorota Walczak-Delanois – Université Libre de Bruxelles,

prof. dr hab. Jerzy Wasilewski – Wydział Historyczny,

dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW – Wydział Filozofii i Socjologii,

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska – Wydział Polonistyki,

prof. Nina Witoszek – Oslo University.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 40 rektora UW z 5 maja 2017 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego, redakcji oraz rady redakcyjnej czasopisma „Przegląd Humanistyczny” wydawanego przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 (pdf)

Redaktor naczelny:

dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW – Wydział Polonistyki

 

Redakcja:

dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. UW, zastępca redaktora naczelnego – Wydział Historyczny,

dr hab. Marta Bucholc – Wydział Filozofii i Socjologii,

dr Roman Chymkowski – Wydział Polonistyki,

dr Karol Hryniewicz – Wydział Polonistyki,

dr Lena Magnone, sekretarz redakcji – Wydział Polonistyki,

dr hab. Lech M. Nijakowski – Wydział Filozofii i Socjologii,

dr Grzegorz Pac – Wydział Historyczny,

prof. dr hab. Radosław Pawelec – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

dr hab. Marcin Poręba, prof. UW – Wydział Filozofii i Socjologii,

dr Jagoda Wierzejska – Wydział Polonistyki,

dr hab. Magdalena Zawisławska – Wydział Polonistyki.

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn