Uniwersytet Warszawski Rada projektu Akademickiego Inkubatora Technologicznego

Rada powołana na kadencję 2016-2020
Członkowie:

dr Robert Dwiliński – dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Technologii,

prof. dr hab. Beata Glinka – prodziekan ds. nauki i relacji Wydziału Zarządzania,

Wiktor Janicki – dyrektor generalny Roche Polska Sp. z o. o.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 40 rektora UW z 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Rady projektu Akademickiego Inkubatora Technologicznego w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

www.monitor.uw.edu.pl

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego to dziennik urzędowy uczelni. To w nim publikowane są uchwały Senatu, zarządzenia rektora, uchwały i zarządzenia innych organów uniwersyteckich, które dotyczą jednostek organizacyjnych uczelni.