Uniwersytet Warszawski Rada Naukowa Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem

Kadencja Rady Naukowej Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem rozpoczyna się z chwilą powołania i kończy z dniem 31 grudnia 2025 r.

Członkowie rady:

prof. Charles Burroughs profesor emerytowany, Case Western Reserve University;
dr Takao Ishikawa Wydzial Biologii, Uniwersytet Warszawski;

prof. dr hab. Marek Kuś Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk;

prof. John Lutterbie Department of Art., Stony Brook University;

prof. dr hab. Justyna Olko Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski;

dr Yanna Popova dyrektor Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem;

prof. dr hab. Joanna RączaszekLeonardi Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski;

prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk Polski Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk.

 

Zarządzenie:

Zarządzenie nr 142 rektora UW z 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem (pdf)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn