Uniwersytet Warszawski Rada Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

Rada powołana na kadencję 2021–2024
Przewodniczący:

prof. dr hab. Paweł Stępień – p.o. dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

 

Członkowie:

Nauki humanistyczne:

dr hab. Tomasz Bigaj, prof. ucz. – Wydział Filozofii,

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago – Wydział Neofilologii,

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel – Wydział Polonistyki,

dr hab. Anna Skolimowska – Wydział „Artes Liberales”.

 

Nauki społeczne:

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz. – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

prof. dr hab. Beata Glinka – Wydział Zarządzania,

dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych,

dr hab. Paulina Sosnowska – Wydział Pedagogiczny.

 

Nauki ścisłe i przyrodnicze:

prof. dr hab. Renata Bilewicz – Wydział Chemii,

prof. dr hab. Paweł Golik – Wydział Biologii,

prof. dr hab. Piotr Rybka – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

prof. dr hab. Marek Trippenbach – Wydział Fizyki.

 

Przedstawiciele doktorantów:

Karolina Oleksińska-Grabowska,

Tadeusz Rubik.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 69 rektora UW z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej w kadencji 2021–2024 >>

 

Zarządzenie nr 23 rektora UW z 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 69 rektora UW z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej w kadencji 2021–2024 >>

 

Zarządzenie nr 6 rektora UW z 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej w kadencji 2021–2024 >>