Uniwersytet Warszawski Rada Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego

Rada powołana na kadencję od 1 marca 2022 r. do 30 września 2026 r.
Członkowie:

kurator katedry – prof. dr hab. Marek Wąsowicz, dyrektor Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH);

 

przedstawiciel rektora i przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski;

 

przedstawiciel rodziny premiera Tadeusza Mazowieckiego – Wojciech Mazowiecki;

 

przedstawiciele europejskiego życia politycznego, społecznego lub kulturalnego:

dr hab. Adam Bodnar,

prof. dr hab. Andrzej Friszke,

prof. dr hab. Aleksander Hall,

prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska,

prof. dr hab. Marek Safjan.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 32 rektora UW z 7 marca 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego >>

Obwieszczenie nr 3 rektora UW z 7 marca 2022 r. o ogłoszeniu składu Rady Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego >>

Sekretarz rady:

dr Anna Rosner