Uniwersytet Warszawski Rada Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego

Rada powołana na kadencję od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r.
Członkowie:

przedstawiciel rektora: prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski;

przedstawiciele europejskiego życia politycznego, społecznego lub kulturalnego:

prof. dr hab. Andrzej Friszke,

prof. dr hab. Aleksander Hall,

prof. dr hab. Marek Safjan,

prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 67 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 3 października 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego (pdf)