Uniwersytet Warszawski Rada Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Rada powołana do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

W skład Rady wchodzą:

1. Dyrektor ICM – dr inż. Robert Sot.

 

2. Zastępcy Dyrektora ICM:

– dr inż. Karolina Szafranek;

– mgr Andrzej Sylwestrzak.

 

3. Dyrektor do spraw kształcenia ICM – prof. dr hab. Piotr Bała.

 

4. Wszyscy pracownicy ICM z tytułem naukowym profesora albo stopniem naukowym doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy:

– dr hab. Dominik Batorski,

– dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB.

 

5. Powołani przez Rektora członkowie reprezentujący na Uniwersytecie dyscypliny nauki, których dotyczy działalność ICM:

– prof. dr hab. Wojciech Dominik;

– dr hab. Łukasz Dziewit;

– prof. dr hab. Anna Gambin;

– prof. dr hab. Dariusz Wasik.

 

6. Powołani przez Rektora naukowcy o uznanym dorobku albo przedsiębiorcy posiadający udokumentowane doświadczenie we współpracy z naukowcami w pracach badawczo-rozwojowych:

– dr hab. inż. Przemysław Dubiel;

– prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek;

– prof. dr hab. Wiesław Płaczek;

– dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB.

 

7. Trzech przedstawicieli pozostałych pracowników, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, wybranych przez wszystkich pracowników:

– mgr Marcin Semeniuk;

– mgr Wiesława Skupińska;

– dr Zuzanna Szymańska.

 

8. Przedstawiciele studentów zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 135 rektora UW z 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46 rektora UW z 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (pdf)

 

Zarządzenie nr 46 rektora UW z 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (pdf)

 

Zarządzenie nr 17 rektora UW z 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 rektora UW z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (pdf)

 

Zarządzenie nr 70 rektora UW z 18 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 rektora UW z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (pdf)

 

Zarządzenie nr 39 rektora UW z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 rektora UW z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (pdf)

 

Zarządzenie nr 38 rektora UW z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (pdf)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn