Uniwersytet Warszawski Rada Naukowa Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Rada Naukowa powołana na kadencję 2016-2020
Członkowie komisji:

prof. dr hab. Marek Niezgódka, dyrektor ICM

 

Pracownicy z tytułem naukowym profesora albo stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w ICM:

prof. dr hab. Piotr Bała,

Mirosław Nazaruk,

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk.

 

Członkowie delegowani przez rady wydziałów reprezentujących dziedziny nauki, których dotyczy działalność ICM:

prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński – Wydział Chemii,

prof. dr hab. Mirosław Lachowicz – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

dr hab. Joanna Trylska, prof. UW – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego,

prof. dr hab. Dariusz Wasik – Wydział Fizyki.

 

Przedstawiciele pozostałych pracowników ICM zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ICM:

Bartosz Borucki,

Mirosław Nazaruk.

 

Przedstawiciele środowiska naukowego:

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,

prof. dr hab. Włodzisław Duch – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

prof. dr hab. Janusz Kacprzyk – Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych,

dr hab. Witold Rudnicki – Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki,

prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński – Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,

prof. dr hab. Andrzej Skowron – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

Mateusz Wolski – przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Interdyscyplinarnego Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 17 rektora UW z 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 rektora UW z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (pdf)

 

Zarządzenie nr 70 rektora UW z 18 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 rektora UW z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (pdf)

 

Zarządzenie nr 39 rektora UW z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 rektora UW z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (pdf)

 

Zarządzenie nr 38 rektora UW z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (pdf)