Uniwersytet Warszawski Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w kadencji 2021-2024

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Mirosława Czerny – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

 

Członkowie:

prof. dr hab. Jan. J. Michałek – dyscyplina ekonomia i finanse,

dr hab. Łukasz Goczek, prof. ucz. – dyscyplina ekonomia i finanse,

prof. dr hab. Jerzy Makowski – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, prof. ucz. – dyscyplina nauki o bezpieczeństwie,

dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk – dyscyplina nauki o polityce i administracji,

dr hab. Wojciech Gagatek – dyscyplina nauki o polityce i administracji,

prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach,

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska – dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach,

prof. dr hab. Przemysław Hensel – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości,

dr hab. Jan Rudnicki – dyscyplina nauki prawne,

dr hab. Adam Szafrański – dyscyplina nauki prawne,

dr hab. Maciej Ślifirczyk – dyscyplina nauki prawne,

prof. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka – dyscyplina nauki socjologiczne,

dr hab. Mikołaj Lewicki – dyscyplina nauki socjologiczne,

dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika,

dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika,

dr hab. Anna Cierpka – dyscyplina psychologia,

dr hab. Małgorzata Gambin – dyscyplina psychologia,

 

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Iga Ajdacka,

mgr Krzysztof Kądzielski

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 71 rektora UW z 16 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w kadencji 2021-2024 >>

 

Zarządzenie nr 45 rektora UW z 15 marca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenie nr 71 rektora UW z 16 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w kadencji 2021-2024 >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn