Uniwersytet Warszawski Rada Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego

Kadencja Rady Chóru rozpoczyna się z chwilą powołania i kończy się 14 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor ds. rozwoju

 

Członkowie:

Teresa Gręziak – przedstawicielka chórzystów,

dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz.,

Krzysztof Piasecki – przedstawiciel chórzystów,

Krzysztof Rostowski,

Hubert Świątek – przedstawiciel chórzystów.

 

Zarządzenie:

Zarządzenie nr 64 rektora UW z 19 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Rady Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn