Uniwersytet Warszawski Rada Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego

Rada powołana na kadencję 2022-2028
Przewodnicząca:

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor ds. rozwoju

 

Zastępca przewodniczącej:

Robert Grey – kanclerz

 

Członkowie:

Grzegorz Bochenek – kierownik Biura ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego,

dr hab. inż. Przemysław Dubel – p.o. dyrektora Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii,

Martyna Dudzik-Kisio – przedstawicielka Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego,

prof. dr hab. Beata Glinka – Wydział Zarządzania,

dr Michał Kurzelewski – dyrektor ds. medycznych Pfizer Polska,

Radosław Miadiełko – przedstawiciel Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Olaf Osica – dyrektor Biura Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 85 rektora UW z 22 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 73 rektora UW z 16 maja 2023 roku w sprawie powołania Rady Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zarządzenie nr 73 rektora UW z 16 maja 2023 roku w sprawie powołania Rady Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego