Uniwersytet Warszawski Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna powołana na kadencję 2016-2020
Członkowie komisji:

Przewodniczący Rady Bibliotecznej:

dr Mirosław Grochowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

 

Pracownicy systemu biblioteczno-informacyjnego:

Marzanna Ciastek – Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji,

dr Walentyna Janina Karmelitow – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Ewa Kobierska-Maciuszko – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Barbara Chmielewska – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

dr Joanna Milewska-Kozłowska – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

 

Nauczyciele akademiccy:

dr Małgorzata Al-Khatib – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego,

dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

dr hab. Marcin Poręba, prof. UW – Wydział Filozofii i Socjologii,

dr hab. Iwona Rutkowska – Wydział Chemii,

dr hab. Adam Szereszewski – Wydział Fizyki.

 

Przedstawiciele studentów:

Arkadiusz Falkiewicz – Wydział Lingwistyki Stosowanej;

Magda Trela – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

Przedstawiciel doktorantów:

Anna Klingofer – Wydział Orientalistyczny

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie:

Anna Wołodko.

 

Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym:

Małgorzata Gabara-Strzyż – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”,

Arkadiusz Gadziński – Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”,

Adam Malinowski – Rada Zakładowa ZNP.

 

Obwieszczenia:

Obwieszczenie nr 16 rektora UW z 18 października 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia rektora UW nr 5 z 20 kwietnia 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Bibliotecznej (pdf)

 

Obwieszczenie nr 5 rektora UW z 20 kwietnia 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (pdf)