Uniwersytet Warszawski Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna powołana na kadencję 2020-2024

Członkowie komisji:

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – mgr Anna Wołodko

 

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie:
mgr Iwona Wiśniewska – kustosz;
dr Izabela Wiencek-Sielska – kierownik sekcji;
Zofia Kajczuk – starszy bibliotekarz;
mgr Justyna Mikołajewicz – starszy bibliotekarz.

 

Przedstawiciele bibliotek jednostek organizacyjnych Uniwersytetu wskazani przez Radę Naukową Dziedzin:
mgr Marzanna Ciastek – Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji;
Radosław Grabowski – Biblioteka Wydziału Fizyki;
mgr Joanna Koźmińska – Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce.

 

Nauczyciele akademiccy wskazani przez Radę Naukową Dziedzin:
prof. dr hab. Tomasz Bigaj – Wydział Filozofii;
dr hab. Ewa Głowniak – Wydział Geologii;
dr Mirosław Grochowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
dr hab. Dariusz Grygrowski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
dr Grzegorz Łach – Wydział Fizyki;
dr hab. Anna Wodzińska – Wydział Archeologii.

 

Doktoranci wskazani przez samorząd doktorantów:
mgr Krzysztof Kądzielski – Szkoła Doktorska Nauk Społecznych;
mgr Sonia Rzepka – Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych.

 

Studenci wskazani przez samorząd studentów:
Przemysław Pyrzakowski – Wydział Historii;
Aleksandra Skipietrow – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;

Patryk Szlufik – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

 

Dokumenty:

Obwieszczenie nr 16 rektora UW z 18 października 2017 roku w sprawie zmiany obwieszczenia rektora UW nr 5 z 20 kwietnia 2017 roku o ogłoszeniu składu Rady Bibliotecznej

 

Obwieszczenie nr 5 rektora UW z 20 kwietnia 2017 roku o ogłoszeniu składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020

 

Zarządzenie nr 7 rektora UW z 20 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej

 

Zarządzenie nr 68 rektora UW z 8 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 rektora UW z 20 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn