Uniwersytet Warszawski Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna powołana na kadencję 2020-2024
Członkowie komisji:

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – mgr Anna Wołodko

 

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie:
mgr Iwona Wiśniewska – kustosz;
dr Izabela Wiencek-Sielska – kierownik sekcji;
Zofia Kajczuk – starszy bibliotekarz;
mgr Justyna Mikołajewicz – starszy bibliotekarz.

 

Przedstawiciele bibliotek jednostek organizacyjnych Uniwersytetu wskazani przez Radę Naukową Dziedzin:
mgr Marzanna Ciastek – Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji;
Radosław Grabowski – Biblioteka Wydziału Fizyki;
mgr Joanna Koźmińska – Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce.

 

Nauczyciele akademiccy wskazani przez Radę Naukową Dziedzin:
prof. dr hab. Tomasz Bigaj – Wydział Filozofii;
dr hab. Ewa Głowniak – Wydział Geologii;
dr Mirosław Grochowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
dr hab. Dariusz Grygrowski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
dr Grzegorz Łach – Wydział Fizyki;
dr hab. Anna Wodzińska – Wydział Archeologii.

 

Doktoranci wskazani przez samorząd doktorantów:
mgr Grzegorz Całka – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
mgr Aleksandra Grzegorska – Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska;
mgr Maciej Ossowski – Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 

Studenci wskazani przez samorząd studentów:
Barbara Różek – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
Julia Sikorska – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych;
Aleksandra Skipietrow – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

 

Dokumenty:

Obwieszczenie nr 16 rektora UW z 18 października 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia rektora UW nr 5 z 20 kwietnia 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Bibliotecznej (pdf)

 

Obwieszczenie nr 5 rektora UW z 20 kwietnia 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Zarządzenie nr 7 rektora UW z 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej (pdf)