Uniwersytet Warszawski Rada Akademicka Sojuszu 4EU+

Rada powołana na kadencję 2020-2024

Członkowie rady:

prof. dr hab. Maciej Jędrusik – dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;

prof. dr hab. Dariusz Wasik – dziekan Wydziału Fizyki;

mgr Przemysław Mroczkowski – doktorant;

mgr Konrad Zawadzki – przedstawiciel pozostałych pracowników Uniwersytetu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

mgr Aleksander Hebda – student;

mgr Jan Wieczorek – student.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 141 rektora UW z 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 215 rektora UW z 25 września 2020 r. w sprawie wskazania członków Rady Akademickiej Sojuszu 4EU+ (pdf)

Zarządzenie nr 249 rektora UW z 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 215 rektora UW z 25 września 2020 r. w sprawie wskazania członków Rady Akademickiej Sojuszu 4EU+ (pdf)

Zarządzenie nr 215 rektora UW z 25 września 2020 r. w sprawie wskazania członków Rady Akademickiej Sojuszu 4EU+ (pdf)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn