Uniwersytet Warszawski Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów

Komisja ustawowa powołana na kadencję 2016-2020
Członkowie komisji

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Michał Brzeziński – Wydział Nauk Ekonomicznych,

dr Łukasz Chojniak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

dr hab. Renata Karkowska – Wydział Zarządzania,

dr hab. Roman Krzywy, prof. UW – Wydział Polonistyki,

dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW – Wydział Chemii,

dr hab. Marcin Matczak, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Bożena Śliwczyńska, prof. UW – Wydział Orientalistyczny,

dr Maciej Taborowski – Wydział Prawa i Administracji,

dr Jarosław Turłukowski – Wydział Prawa i Administracji.

 

DOKTORANCI

Daniel Brzeszcz – Wydział Polonistyki,

Łukasz Hnatkowski – Wydział Prawa i Administracji,

Weronika Kaźmierczak – Wydział Neofilologii.

 

STUDENCI

Michał Jędrzejczak – Wydział Prawa i Administracji,

Anna Krupa – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

Adam Krzymiński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

Jakub Obuchowski – Wydział Prawa i Administracji,

Aleksandra Rabenda – Instytut Ameryk i Europy.

 

Uchwały

Uchwała nr 274 Senatu UW z 21 lutego 2018 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 61 Senatu UW z 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 233 Senatu UW z 20 grudnia 2017 r.  w sprawie  wyboru członków  Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 21 Senatu UW z 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

Magdalena Wielądek
Biuro Spraw Studenckich
tel. 22 55 20 757

mwieladek(at)adm.uw.edu.pl