Uniwersytet Warszawski Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2020-2024

Skład komisji odwoławczej w kadencji 2020–2024

 

Członkowie komisji

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – Wydział Prawa i Administracji,
dr hab. Michał Brzeziński, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych,
dr Łukasz Chojniak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
dr hab. Ksenia Kakareko – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
dr hab. Renata Karkowska, prof. ucz. – Wydział Zarządzania,
dr Bogna Kosmulska – Wydział Filozofii,
dr hab. Marcin Matczak, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji,
dr hab. Justyna Miecznikowska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
dr Michał Możdżeń-Marcinkowski – Wydział Zarządzania,
dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

 

DOKTORANCI

mgr Iga Ajdacka – Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,

mgr Barbara Lipińska-Zańko – Wydział Pedagogiczny,

mgr Krzysztof Kądzielski – Szkoła Doktorska Nauk Społecznych.

 

STUDENCI

Jan Chmielewski-Gill – Wydział Archeologii,

Julia Kostro – Wydział Zarządzania,

Laura Stepaniak – Wydział Polonistyki,

Jakub Tusiński – Wydział Neofilologii, Wydział Orientalistyczny.

 

Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2020–2024.

Sekretarz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktoratów

Magdalena Wielądek
Biuro ds. Obsługi Kształcenia

tel.  (22) 55 20 757

e-mail: mwieladek(at)adm.uw.edu.pl

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn