Uniwersytet Warszawski Komisja Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja powołana na kadencję 2020-2024

Przewodniczący

dr hab. Sławomir  Żółtek, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Członkowie komisji

prof. dr hab. Małgorzata Karpińska – przewodnicząca senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia,

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia,

dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Wydział Historii,

dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz. – Wydział Socjologii,

dr hab. Magdalena Markowska – Wydział Biologii,

Krzysztof Kądzielski – przedstawiciel Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego,

Aleksander Hebda – przedstawiciel Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Obsługę komisji zapewnia Biuro Innowacji Dydaktycznych.

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 72 rektora UW z 16 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 39 rektora UW z 10 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024

 

Zarządzenie nr 55 rektora UW z 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 39 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024

 

Zarządzenie nr 39 rektora UW z 10 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024

 

Zarządzenie nr 42 rektora UW z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 rektora UW z 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencje 2016-2020

 

Zarządzenie nr 28 rektora UW z 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020

www.monitor.uw.edu.pl

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego to dziennik urzędowy uczelni. To w nim publikowane są uchwały Senatu, zarządzenia rektora, uchwały i zarządzenia innych organów uniwersyteckich, które dotyczą jednostek organizacyjnych uczelni.

 

www.senat.uw.edu.pl

Na stronie znajdują się informacje dotyczące działalności Senatu UW: lista senatorów, terminy spotkań, protokoły z posiedzeń, informacje dotyczące komisji senackich.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn