Uniwersytet Warszawski Komisja Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja powołana na kadencję 2016-2020
Przewodnicząca

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Członkowie komisji

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – przewodniczący senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia,

dr Agnieszka Janiak-Jasińska – przewodnicząca uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia,

dr hab. Ewa Haman – Wydział Psychologii,

dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. UW – Wydział Fizyki,

Anna Klingofer – przedstawicielka doktorantów,

Błażej Papiernik – przedstawiciel studentów.

Zarządzenia

Zarządzenie nr 28 rektora UW z 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 (pdf)