Uniwersytet Warszawski Komisja rektorska ds. Odznaczeń Państwowych i Resortowych

Komisja powołana na kadencję 2016-2020
Przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Michał Kozakiewicz – Wydział Biologii

 

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Adam Brzozowski – Wydział Prawa i Administracji,

Ewa Kobierska-Maciuszko – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

prof. Wojciech Maciejewski – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Jolanta Siemaszko – Kwestura,

dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. UW – Wydział Historyczny.

 

Przedstawiciele związków zawodowych:

prof. dr hab. Andrzej Bogusławski – Rada Zakładowa NSZZ „Solidarność”,

Joanna Szyszko – Rada Zakładowa ZNP.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 24 rektora UW z 9 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Odznaczeń Państwowych i Resortowych na kadencję 2016-2020 (pdf).

Kontakt

Ewa Dembecka

Biuro Spraw Pracowniczych

tel. 22 55 20 543

ewa.dembecka@adm.uw.edu.pl