Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim

Komisja rektorska powołana na kadencję 2016-2020
Przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Andrzej Markowski – Wydział Polonistyki.

 

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Wydział Fizyki,

prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Wydział Prawa i Administracji,

prof. dr hab. Rafał Latała – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

prof. dr hab. Grzegorz Lissowski – Wydział Filozofii i Socjologii,

prof. dr hab. Krzysztof Obłój – Wydział Zarządzania,

prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo – Wydział Orientalistyczny,

prof. dr hab. Piotr Węgleński – Centrum Nowych Technologii,

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Zarządzenia:
Zarządzenie nr 19 rektora UW z 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 88 rektora UW z 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016 (pdf)
Zarządzenie nr 88 rektora UW z 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)
Kontakt

Jonata Wilczewska

Biuro Spraw Pracowniczych

tel. 22 55 20 114

jonata.wilczewska(at)adm.uw.edu.pl