Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim

Komisja powołana na kadencję 2020-2024
Przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Paweł Kulesza – Wydział Chemii.

 

Członkowie komisji:
  • podkomisji nauk humanistycznych:

prof. dr hab. Mirosław Bańko – Wydział Polonistyki;

prof. dr hab. Michał Kopczyński – Wydział Historii;

prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski – Wydział Archeologii;

prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska – Wydział Filozofii;

prof. dr hab. Jolanta Sujecka – Wydział „Artes Liberales”;

prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając – Wydział Neofilologii;

prof. dr hab. Wojciech Tygielski – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce;

prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska – Wydział Lingwistyki Stosowanej;

prof. dr hab. Katarzyna Pachniak – Wydział Orientalistyczny.

 

  • podkomisji nauk ścisłych i przyrodniczych:

prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko – Wydział Biologii;

prof. dr hab. Paweł Kulesza – Wydział Chemii;

prof. dr hab. Rafał Latała – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;

prof. dr hab. Jerzy Małecki – Wydział Geologii;

prof. dr hab. Marek Napiórkowski – Wydział Fizyki.

 

  • podkomisji nauk społecznych:

prof. dr hab. Robert Cieślak – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;

prof. dr hab. Jacek Jagielski – Wydział Prawa i Administracji;

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Wydział Pedagogiczny;

prof. dr hab. Jacek Raciborski – Wydział Socjologii;

prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz – Wydział Psychologii;

prof. dr hab. Stanisław Piątek – Wydział Zarządzania;

prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Wydział Nauk Ekonomicznych.

 

Zarządzenie:
Zarządzenie nr 280 rektora UW z 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2020-2024 (pdf).
Zarządzenie nr 29 rektora UW z 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 280 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskimna kadencję 2020–2024 (pdf).
Kontakt

Jonata Wilczewska

Biuro Spraw Pracowniczych

tel. 22 55 20 114

jonata.wilczewska(at)adm.uw.edu.pl