Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Tytułów Honorowych

Komisja rektorska powołana na kadencję 2016-2020
Przewodniczący komisji:

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – rektor

 

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Jerzy Axer – Wydział „Artes Liberales”,

prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – rektor w kadencji 2005-2012,

prof. dr hab. Jacek Jadacki – emerytowany profesor Uniwersytetu,

prof. dr hab. Bogumił Jeziorski – Wydział Chemii,

prof. dr hab. Henryk Samsonowicz – rektor w kadencji 1980-1982,

prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński – rektor w kadencji 1993-1999,

prof. dr hab. Piotr Węgleński – rektor w kadencji 1999-2005,

prof. dr hab. Andrzej K. Wróblewski – rektor w kadencji 1989-1993,

prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 16 rektora UW z 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Tytułów Honorowych na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

Rafał Jezierski

Biuro Rektoratu

tel. 22 55 20 329

rafal.jezierski(at)adm.uw.edu.pl