Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Tytułów Honorowych

Komisja rektorska powołana na kadencję 2020-2024
Przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – rektor

 

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Jerzy Axer – Wydział „Artes Liberales”;

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – rektor w kadencji 2005-2012;

prof. dr hab. Jacek Jadacki – emerytowany profesor Uniwersytetu;
dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. – rektor w kadencji 2012-2020;

prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński – rektor w kadencji 1993-1999;
prof. dr hab. Piotr Węgleński – rektor w kadencji 1999-2005;
prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska – Wydział Zarządzania;

prof. dr hab. Andrzej K. Wróblewski – rektor w kadencji 1989-1993;

prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 244 rektora UW z 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Tytułów Honorowych na kadencję 2020-2024 >>

 

Zarządzenie nr 133 rektora UW z 27 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 244 rektora UW z 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Tytułów Honorowych na kadencję 20202024 >>

Kontakt

Rafał Jezierski

Biuro Rektoratu

tel. 22 55 20 329

rafal.jezierski(at)adm.uw.edu.pl