Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Nagród Ministra Edukacji i Nauki

Komisja rektorska powołana na kadencję 2020-2024
Przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Zygmunt Lalak – prorektor do spraw badań

 

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Michał K.Cyrański – Wydział Chemii,

prof. dr hab. Tomasz Giaro – Wydział Prawa i Administracji,

prof. dr hab. Ewa M. Haman – Wydział Psychologii,

prof. dr hab. Iwona M. Jakubowska-Branicka – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz. – Wydział Biologii

prof. dr hab. Stanisław Skompski – Wydział Geologii,

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska – Wydział Polonistyki,

prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska – Wydział Zarządzania,

prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – Wydział Pedagogiczny,

prof. dr hab. Antoni Ziemba – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce.

 

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 27 rektora UW z 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra Edukacji i Nauki na kadencję 2020-2024 (pdf)

Kontakt

Jonata Wilczewska

Biuro Spraw Pracowniczych

tel. 22 55 20 114

jonata.wilczewska(at)adm.uw.edu.pl