Uniwersytet Warszawski Komitet Sterujący dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

Komitet Sterujący dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”
Przewodnicząca:

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor ds. rozwoju;

 

Członkowie:

mgr Robert Grey – p.o. kanclerza;
prof. dr hab. Dariusz Wasik – przewodniczący Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego;
prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban;
dr Ewa Gołębiowska – dyrektor do spraw Programu Wieloletniego UW.”

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 52 rektora UW z 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

Zarządzenie nr 30 rektora UW z 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52 rektora UW z 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

Zarządzenie nr 231 rektora UW z 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

Zarządzenie nr 13 rektora UW  z 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 231 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)

 

Kontakt

Sekretariat prorektor ds. rozwoju

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

prorektorroz(at)adm.uw.edu.pl

 

Więcej o programie wieloletnim >>