Uniwersytet Warszawski Komisja Stypendialna ds. Stypendium Socjalnego Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Komisja Stypendialna ds. Stypendium Socjalnego Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Komisja powołana od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Przewodnicząca komisji:

mgr Agnieszka Sobótka – koordynator ds. stypendialnych.

 

Członkowie komisji spośród studentów:

Julia Dryjańska;

Dominik Puchała;

Gabriela Wdowczyk.

 

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 14 rektora UW z 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Socjalnego Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (pdf).

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn