Uniwersytet Warszawski Komisja Stypendialna CSSTiRL

Komisja powołana na okres od 7 listopada 2017 r. do 6 listopada 2018
Członkowie

Studenci:

Mikołaj Kantorek,

Dominik Korycki,

Piotr Mlącki,

Patrycja Pióro,

Karolina Skomorowska,

Aleksandra Suchomska,

Patrycja Wowczeniuk.

 

Pracownicy:

Beata Marczewska,

Bogumiła Strzelecka.

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 83 rektora UW z 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (pdf)