Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce

Komisja rektorska powołana na kadencję 2020–2024

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Zygmunt Lalak – prorektor ds. badań

 

Członkowie:

Ambasador Francji w Polsce lub jego przedstawiciel;

przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Edukacji;

Dyrektor Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego lub jego przedstawiciel;

Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce;

Dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Sorbonne SU;

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych;

Prezydent Sorbonne SU lub jego przedstawiciel;

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych CNRSu lub jego przedstawiciel;

dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. – Wydział Polonistyki.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 11 rektora UW z 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce na kadencję 2020-2024

Obsługę komisji zapewnia Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce.