Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Oceny Wniosków Stypendialnych

Komisja rektorska powołana na kadencję 2020–2024

Przewodniczący komisji:

kierownik Biura Współpracy z Zagranicą

 

Członkowie komisji:

 

dr Anna Dudek – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
dr hab. Małgorzata Filipowicz – Wydział Neofilologii;
dr hab. Dobrochna Kałwa – Wydział Historii;
dr hab. Anna Kieliszczyk, prof. ucz. – Wydział Neofilologii;

dr Katarzyna Kińska – Wydział Chemii;
dr hab. Grzegorz Kość – Instytut Ameryk i Europy;
dr hab. Wiktor Kotowski, prof. ucz. – Wydział Biologii;
dr hab. Michał Łuczewski – Wydział Socjologii;
dr Alicja Niedźwiecka – Wydział Psychologii;

dr Joanna Piotrowska – Wydział Lingwistyki Stosowanej;

dr hab. Jerzy Pysiak – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce;
dr hab. Mateusz Salwa – Wydział Filozofii;
dr hab. Małgorzata Sandowicz – Wydział Orientalistyczny;
dr hab. Marcin Szymanek – Wydział Geologii;

dr hab. Agnieszka Tomas – Wydział Archeologii;

dr hab. Paweł Traczyk, prof. ucz. – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
dr hab. Magdalena Zawisławska – Wydział Polonistyki;
dr Ayur Zhanaev – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
dr Mariola Zalewska – Wydział Zarządzania;
Katarzyna Dombrowicz – przedstawicielka doktorantów;

Jakub Róg – przedstawiciel doktorantów
Rozalia Bielińska – przedstawicielka studentów;
Anna Szewczyk – przedstawicielka studentów.

Zarządzenia:

ZARZĄDZENIE NR 156 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 276 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych (pdf) 

 

Zarządzenie nr 116 rektora UW z 23 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 276 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych (pdf)

 

Zarządzenie nr 276 rektora UW z 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na kadencję 2020-2024 (pdf)

 

Zarządzenie nr 65 rektora UW z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 129 rektora UW z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Zarządzenie nr 25 rektora UW z 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 129 rektora UW z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Zarządzenie nr 129 rektora UW z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-202 (pdf)

 

Zarządzenie nr 77 rektora UW z 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80 rektora UW z 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Zarządzenie nr 28 rektora UW z 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80 rektora UW z 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Zarządzenie nr 80 rektora UW z 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

Grażyna Andrejuk

Biuro Współpracy z Zagranicą

tel. 22 55 20 434

grazyna.andrejuk(at)adm.uw.edu.pl

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn