Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Oceny Wniosków Stypendialnych

Komisja rektorska powołana na kadencję 2016-2020
Przewodniczący komisji:

dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych

 

Członkowie komisji:

dr Magdalena Błaszczyk – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Adam Cieśliński – Wydział Historyczny,

prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak – Instytut Ameryk i Europy,

dr hab. Barry Keane – Wydział Neofilologii,

dr hab. Wiktor Kotowski – Wydział Biologii,

dr hab. Piotr Laskowski – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

prof. dr hab. Wojciech Łukowski – Ośrodek Badań nad Migracjami,

prof. dr hab. Dariusz Milczarek – Centrum Europejskie UW,

dr hab. Piotr Przybysz – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak – Wydział Nauk Ekonomicznych,

dr hab. Paulina Sosnowska – Wydział Pedagogiczny,

prof. dr hab. Danuta Stasik – Wydział Orientalistyczny,

dr hab. Bohdan Szklarski – Instytut Ameryk i Europy,

prof. dr hab. Paweł Traczyk – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

prof. dr hab. Marek Trippenbach – Wydział Fizyki,

dr hab. Mariusz Trojanowski – Wydział Zarządzania,

dr hab. Tomasz Wiśniewski – Wydział Filozofii i Socjologii,

dr hab. Marta Witkowska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

dr hab. Magdalena Zawisławska – Wydział Polonistyki,

Daniel Sunderland – przedstawiciel doktorantów,

Anna Smaruj – przedstawicielka studentów,

Marta Burzyńska – przedstawicielka studentów,

Natalia Napiórkowska – przedstawicielka studentów.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 65 rektora UW z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 129 rektora UW z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

Zarządzenie nr 25 rektora UW z 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 129 rektora UW z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

Zarządzenie nr 129 rektora UW z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-202 (pdf)

Zarządzenie nr 77 rektora UW z 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80 rektora UW z 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

Zarządzenie nr 28 rektora UW z 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80 rektora UW z 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

Zarządzenie nr 80 rektora UW z 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

Grażyna Andrejuk

Biuro Współpracy z Zagranicą

tel. 22 55 20 434

grazyna.andrejuk(at)adm.uw.edu.pl