Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu UW

Komisja rektorska powołana na kadencję 2020-2024

Przewodniczący komisji:

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia

 

Zastępca przewodniczącego komisji:

dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji

Członkowie komisji:

Magdalena Gaczyńska – Biuro Spraw Pracowniczych,

dr hab. Ewa Łuczak, prof. ucz. – Wydział Neofilologii,

dr hab. Joanna Osiejewicz – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

Jerzy Pieszczurykow – kanclerz,

dr hab. Marcin Wiącek, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji,

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska – Wydział Polonistyki,

prof. dr hab. Krzysztof Woźniak – Wydział Chemii,

prof. dr hab. Aleksander F. Żarnecki – Wydział Fizyki,

Kamil Bonas – przedstawiciel Samorządu Studentów UW.

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 69 rektora UW z 16 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 84 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu UW

 

Zarządzenie nr 7 rektora UW z 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 84 rektora UW z 13 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu UW

 

Zarządzenie nr 84 rektora UW z 13 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Obsługę organizacyjną komisji zapewnia Biuro Rektoratu.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn