Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu UW

Komisja rektorska powołana na kadencję 2020-2024
Przewodniczący komisji:

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia

 

Zastępca przewodniczącego komisji:

dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji

Członkowie komisji:
  • mgr Magdalena Gaczyńska – Biuro Spraw Pracowniczych;
  • dr hab. Ewa Łuczak, prof. ucz. – Wydział Neofilologii;
  • dr hab. Joanna Osiejewicz – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
  • mgr Jerzy Pieszczurykow – kanclerz;
  • dr hab. Marcin Wiącek, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji
  • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska – Wydział Polonistyki;
  • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak – Wydział Chemii;
  • prof. dr hab. Aleksander F. Żarnecki – Wydział Fizyki;
  • mgr Przemysław Mroczkowski – przedstawiciel Samorządu Doktorantów UW;
  • Kamil Bonas – przedstawiciel Samorządu Studentów UW.

 

Obsługę organizacyjną komisji zapewnia Biuro Rektoratu.

 

Zarządzenie nr 7 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 84 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu UW

 

Zarządzenie nr 84 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.