Uniwersytet Warszawski Komisja Potwierdzająca Kompetencje w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim

Komisja Potwierdzająca Kompetencje w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim

Komisja powołana na kadencję 2016-2020

Przewodniczący:

prof. dr hab. Stanisław Dubisz – Wydział Polonistyki

 

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Halina Karaś – Wydział Polonistyki

prof. dr hab. Jerzy Podracki – Wydział Polonistyki

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz – Wydział Polonistyki

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 87 rektora UW z 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Potwierdzającej Kompetencje w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim (pdf)

Kontakt

Wydział Polonistyki UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn