Uniwersytet Warszawski Komisja konkursowa ds. wyboru dyrektorów szkół doktorskich UW na kadencję 2021-2024

Przewodniczący:

prof. dr hab. Zygmunt Lalak – prorektor ds. badań

 

Członkowie:

dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz. – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska – Wydział Polonistyki;

prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska – Wydział Zarządzania;

prof. dr hab. Krzysztof Woźniak – Wydział Chemii.

 

W posiedzeniach Komisji uczestniczy jako obserwator przedstawiciel doktorantów delegowany przez właściwy organ samorządu doktorantów.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 222 rektora UW z 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru dyrektorów szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2021-2024

Sekretarze komisji:

Maria Golińska-Wapińska – koordynator ds. szkół doktorskich

dr Aleksander Jakubowski – Wydział Prawa i Administracji