Uniwersytet Warszawski Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2020-2024

Skład komisji w kadencji 2020-2024
Członkowie komisji

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. Piotr Bogdanowicz – Wydział Prawa i Administracji,

dr Magdalena Fuhrmann –  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
dr hab. Sylwester Gardocki – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
dr Agnieszka Gutkowska – Wydział Prawa i Administracji,
dr Jowanka Jakubek-Lalik – Wydział Prawa i Administracji,
dr Natalia Juchniewicz – Wydział Filozofii,
dr hab. Krzysztof Koźmiński – Wydział Prawa i Administracji,
dr Piotr Lewulis – Wydział Prawa i Administracji,
dr Michał Mistygacz – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
dr Andrzej Nałęcz – Wydział Zarządzania,
dr Katarzyna Pałka – Wydział Chemii,
dr Magdalena Pinker – Wydział Orientalistyczny,
mgr Marzena Polak – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
prof. dr hab. Wiesław Rzońca – Wydział Polonistyki,
dr Agnieszka Sochal – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW,
dr Jarosław Turłukowski – Wydział Prawa i Administracji,
dr hab. Krzysztof Jan Turzyński, prof. ucz. – Wydział Fizyki,
dr hab. Bartłomiej Walczak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
prof. dr hab. Tomasz Wójcik – Wydział Polonistyki.

 

DOKTORANCI

mgr Grzegorz Całek – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

mgr Aleksandra Cetwińska – Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej,

mgr Paweł Hałakuc – Wydział Biologii,

mgr Karolina Oleksińska-Grabowska – Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska,

mgr Paulina Stanik, Wydział Neofilologii.

 

STUDENCI

Adam Marciniak, Wydział Geologii,

Katarzyna Rudzińska, Wydział Zarządzania,

Aleksandra Skipietrow, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

Laura Stepaniak, Wydział Polonistyki,

Karolina Strzelczyk, Wydział Socjologii,

Jakub Tusiński, Wydział Orientalistyczny,

Mateusz Barański, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
Inga Grela, Wydział Prawa i Administracji,
Michał Gwardyński, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
Marcin Słysz, Wydział Prawa i Administracji.

 

Skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2020-2024.

 

Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów

Magdalena Wielądek

Biuro Spraw Studenckich

tel.  (22) 55 20 757

e-mail: mwieladek(at)adm.uw.edu.pl