Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Zarządzania Własnością Intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim

Komisja powołana na kadencję 2016-2020
Przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Piotr Kossacki – Wydział Fizyki.

 

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Wojciech Dominik – Wydział Fizyki,
mgr Janina Olejnik – Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii,
dr Agnieszka Różycka – Wydział Nauk Ekonomicznych,
dr Marcin Strawski – Wydział Chemii,
mgr Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
dr hab. Marcin Żemigała – Wydział Zarządzania.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 89 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zarządzania Własnością Intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Kontakt

Renata Olejnik
Kierownik Biura ds. Patentów

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

tel. 55 40 712
e-mail: rolejnik(at)uott.uw.edu.pl