Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja powołana od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Przewodnicząca komisji:

Małgorzata Wasilewska studentka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Członkowie komisji spośród studentów:

Aleksandra Jaworska Wydział Archeologii;

lzabela Kowalik Wydział Filozofii;

Elżbieta Wilkowska Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej;

Gabriela Lipińska – Wydział Prawa i Administracji.

 

Członkowie komisji spośród pracowników:

Mikołaj Musiał Biuro ds. Pomocy Materialnej;

Paweł Nurkiewicz Biuro ds. Pomocy Materialnej.

 

Zarządzenie:

Zarządzenie nr 129 rektora UW z 18 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zarządzenie nr 152 rektora UW z 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 129 rektora UW z 18 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn