Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Przewodnicząca:

Marta Burzyńska – kierownik Biura ds. Pomocy Materialnej

 

Członkowie spośród studentów:

Zofia Adamowska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Zofia Kachel – Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Orientalistyczny
Weronika Wit vel Wilk – Wydział Socjologii

Maciej Hadam – Wydział Prawa i Administracji
Karolina Żmijewska – Wydział Socjologii

 

Członkowie spośród pracowników:

Kamil Lebicki – Biuro ds. Pomocy Materialnej

Mikołaj Musiał – Biuro ds. Pomocy Materialnej

Martyna Grzyb – Biuro ds. Pomocy Materialnej

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 41 rektora UW z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17 rektora UW z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

 

Zarządzenie nr 17 rektora UW z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

 

Zarządzenie nr 139 rektora UW z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13 rektora UW z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

 

Zarządzenie nr 13 rektora UW z 30 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn