Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja powołana od 1 lutego 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

 

Przewodnicząca:

Marta Burzyńska – kierownik Biura ds. Pomocy Materialnej

Członkowie spośród studentów:

Mateusz Barański – Wydział Prawa i Administracji

Adam Ochwat – Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aleksandra Przygodzka – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Jakub Tusiński – Wydział Neofilologii oraz Wydział Orientalistyczny

 

Członkowie spośród pracowników:

Kamil Lebicki – Biuro ds. Pomocy Materialnej

Mikołaj Musiał – Biuro ds. Pomocy Materialnej

 

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 13 rektora UW z 30 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)