Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Przewodnicząca:

Agata Wroczyńska – Biuro ds. Jakości Kształcenia

 

Członkowie:

Jolanta Urbanik – pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim,
dr Iwona Pugacewicz – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
prof. dr hab. Andrzej Wysmołek – Wydział Fizyki,
dr hab. Agata Zalewska – Wydział „Artes Liberales”.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 19 rektora UW z 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” (pdf)

 

Kontakt

Biura ds. Jakości Kształcenia

bjk@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 072

 

Pozostałe komisje i zespoły