Uniwersytet Warszawski Komisja ds. przyznawania pracownikom „Wyróżnienia Rektora” w formie jednorazowego dodatku

Komisja powołana na kadencję 2020–2024

 

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor ds. rozwoju

 

Członkowie:

dr Artur Chełstowski;

prof. dr hab. Beata Glinka;

prof. dr hab. Sambor Grucza;

prof. dr hab. Paweł Kulesza;

prof. dr hab. Zygmunt Lalak ;

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 14 rektora UW z 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania pracownikom „Wyróżnienia Rektora” w formie jednorazowego dodatku na kadencję 2020–2024

Obsługę Komisji zapewnia Biuro Spraw Pracowniczych.