Uniwersytet Warszawski Komisja ds. przyznawania pracownikom „Wyróżnienia Rektora” w formie jednorazowego dodatku

Komisja powołana na kadencję 2020–2024

 

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor ds. rozwoju

 

Członkowie:

dr Artur Chełstowski;

prof. dr hab. Beata Glinka;

prof. dr hab. Sambor Grucza;

prof. dr hab. Paweł Kulesza;

prof. dr hab. Zygmunt Lalak ;

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 14 rektora UW z 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania pracownikom „Wyróżnienia Rektora” w formie jednorazowego dodatku na kadencję 2020–2024

Obsługę Komisji zapewnia Biuro Spraw Pracowniczych.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn