Uniwersytet Warszawski Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów

Komisja ustawowa powołana na kadencję 2016-2020
Członkowie komisji:

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. Jolanta Arcimowicz – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

dr Piotr Bogdanowicz – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Michał Chruszczewski – Wydział Psychologii,

dr Katarzyna Gajlewicz-Korab – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

dr hab. Sylwester Gardocki – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

dr Agnieszka Gutkowska – Wydział Prawa i Administracji,

dr Anna Jagłowska – Wydział Neofilologii,

dr Maciej Jędrzejewski – Wydział Neofilologii,

dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

dr Maria Łoszewska-Ołowska – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

dr Michał Mistygacz – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

dr Katarzyna Pałka – Wydział Chemii,

dr Magdalena Pinker – Wydział Orientalistyczny,

Marzena Polak – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

prof. dr hab. Wiesław Rzońca – Wydział Polonistyki,

dr Agnieszka Sochal – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW,

dr Katarzyna Syroka-Marczewska – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Irena Tsermegas – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

dr hab. Krzysztof Jan Turzyński – Wydział Fizyki,

dr Maciej Wilamowski – Wydział Nauk Ekonomicznych.

 

DOKTORANCI

mgr Alexandre Bruni – Wydział „Artes Liberales”,

mgr Aleksandra Cetwińska – Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej,

mgr Paweł Hałakuc – Wydział Biologii,

mgr Karolina Oleksińska – Miedzydziedzinowa Szkoła Doktorska,

mgr Rafał Smoleń – Wydział Prawa i Administracji.

 

STUDENCI

Marta Burzyńska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii,
Patryk Gąsior – Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,
Aleksander Kozubowski – Wydział Neofilologii,
Hubert Kuliński – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
Marcin Lewandowski – Wydział Chemii,
Iga Naparty – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

Jakub Pietrzak – Wydział Filozofii i Socjologii,
Sebastian Słowiński – Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

 

Uchwały:

Uchwała nr 402 Senatu UW z 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 389 Senatu UW z 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 385 Senatu UW z 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 361 Senatu UW z 24 października 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 360 Senatu UW z 24 października 2018 r. w sprawie odwołania członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 273 Senatu UW z 21 lutego 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 60 Senatu UW z 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 232 Senatu UW z 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 20 Senatu UW z 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

Magdalena Wielądek
Biuro Spraw Studenckich
tel. 22 55 20 757

mwieladek(at)adm.uw.edu.pl