Uniwersytet Warszawski Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Komisja ustawowa powołana na kadencję 2016-2020

Przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski − Wydział Prawa i Administracji

 

Członkowie komisji:

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. Dobrochna Bach-Golecka − Wydział Prawa i Administracji,

prof. dr hab. Stanisław Bieleń − Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

dr hab. Mikołaj Czajkowski, prof. UW − Wydział Nauk Ekonomicznych,

dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka − Wydział Chemii,

dr hab. Tadeusz Kononiuk − Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska − Wydział Prawa i Administracji,

dr Elżbieta Lewkowicz − Szkoła Języków Obcych,

prof. dr hab. Piotr Kruszyński – Wydział Prawa i Administracji,

prof. dr hab. Marek Maleszewski − Wydział Biologii,

prof. dr hab. Marek Mejor − Wydział Orientalistyczny,

dr hab. Katarzyna Nowakowska − Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW,

dr hab. Monika Opalińska − Wydział Neofilologii,

dr hab. Andrzej Patulski, prof. UW − Wydział Zarządzania,

Dorota Sidor − Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW,

dr hab. Marcin Solarz, prof. UW − Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski − Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Jacek Zaleśny − Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

prof. dr hab. Maria Zabłocka – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW − Wydział Polonistyki.

 

STUDENCI

Kamil Bonas – Wydział Prawa i Administracji,
Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej.

 

Uchwały:

Uchwała nr 387 Senatu UW z 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 359 Senatu UW z 24 października 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 358 Senatu UW z 24 października 2018 r. w sprawie odwołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 234 Senatu UW z 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 32 Senatu UW z 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 14 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Kontakt

Aleksandra Piłat

Biuro Spraw Pracowniczych

tel. 22 55 24 236

Aleksandra.Pilat(at)adm.uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn