Uniwersytet Warszawski Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Komisja ustawowa powołana na kadencję 2016-2020
Przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski − Wydział Prawa i Administracji

 

Członkowie komisji:

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. Dobrochna Bach-Golecka − Wydział Prawa i Administracji,

prof. dr hab. Stanisław Bieleń − Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. UW – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

dr hab. Mikołaj Czajkowski, prof. UW − Wydział Nauk Ekonomicznych,

dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka − Wydział Chemii,

dr hab. Tadeusz Kononiuk − Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska − Wydział Prawa i Administracji,

dr Elżbieta Lewkowicz − Szkoła Języków Obcych,

prof. dr hab. Piotr Kruszyński – Wydział Prawa i Administracji,

prof. dr hab. Marek Maleszewski − Wydział Biologii,

prof. dr hab. Marek Mejor − Wydział Orientalistyczny,

dr hab. Katarzyna Nowakowska − Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW,

dr hab. Monika Opalińska − Wydział Neofilologii,

dr hab. Andrzej Patulski, prof. UW − Wydział Zarządzania,

Dorota Sidor − Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW,

dr hab. Marcin Solarz, prof. UW − Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski − Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Jacek Zaleśny − Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

prof. dr hab. Maria Zabłocka – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW − Wydział Polonistyki.

 

STUDENCI

Kamil Bonas – Wydział Prawa i Administracji,
Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej.

 

Uchwały:

Uchwała nr 387 Senatu UW z 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 359 Senatu UW z 24 października 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 358 Senatu UW z 24 października 2018 r. w sprawie odwołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 234 Senatu UW z 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 32 Senatu UW z 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 14 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Kontakt

Aleksandra Piłat

Biuro Spraw Pracowniczych

tel. 22 55 24 236

Aleksandra.Pilat(at)adm.uw.edu.pl