Uniwersytet Warszawski Komisja Konkursowa Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Komisja powołana na kadencję 2020-2024
Przewodniczący

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Członkowie komisji

dr hab. Agata Bareja-Starzyńska – przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia;
dr Janusz Cukras – Wydział Chemii;
dr hab. Andrzej Dragan – Wydział Fizyki;
dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
Kamil Lebnicki – przedstawiciel Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 38 rektora UW z 10 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych na kadencję 2020-2024 (pdf).

 

Kontakt

Ewa Staszczyk

tel. 695169508
stewa(at)adm.uw.edu.pl