Uniwersytet Warszawski Komisja Konkursowa Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Komisja powołana na kadencję 2016-2020
Przewodnicząca

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Członkowie komisji

prof. dr hab. Krzysztof Andrzej Maksymiuk – Wydział Chemii,

prof. dr hab. Zbigniew Stanisław Marciniak – przewodniczący Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia,

dr Anna Maria Rosner – Wydział Prawa i Administracji,

prof. dr hab. Krzysztof Spalik – Wydział Biologii, przedstawiciel Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 3 rektora UW z 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

Ewa Staszczyk

Sekcja Toku Studiów

Biuro Spraw Studenckich

tel. 22 55 20 557
stewa(at)adm.uw.edu.pl