Uniwersytet Warszawski Rzecznicy powołani przez Rektora w kadencji 2020-2024

Rzecznicy dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich:

dr hab. Dariusz Szafrański

dr hab. Tomasz Kamiński

dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. ucz.: j.utrat-milecki(at)uw.edu.pl

dr hab. Paweł Waszkiewicz

 

Adres korespondencyjny:

Biuro Spraw Pracowniczych UW

Pałac Kazimierzowski, pok. 25 (II piętro) Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

Rzecznicy dyscyplinarni do spraw studentów i doktorantów

dr hab. Magdalena Arczewska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

dr Maksymilian Cherka – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz. – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

dr hab. Lech Jaworski – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Wojciech Machała – Wydział Prawa i Administracji,

dr Anna Zientara – Wydział Prawa i Administracji.

 

Rzecznik akademicki (ombudsman)

dr Anna Cybulko

ul. Dobra 56/66  00-312 Warszawa

tel. 22 55 27 214

e-mail: anna.cybulko@uw.edu.pl

http://ombudsman.uw.edu.pl

 

Rzecznik prasowy

dr Anna Modzelewska

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 740, 22 55 20 656

e-mail: rzecznik@uw.edu.pl