Uniwersytet Warszawski Rzecznicy powołani przez Rektora w kadencji 2016-2020

Rzecznicy dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich

dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa

tel. 20 55 30 746

e-mail: j.utrat-milecki@uw.edu.pl

 

dr hab. Paweł Waszkiewicz

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 309

e-mail: p.waszkiewicz@wpia.uw.edu.pl

 

Rzecznicy dyscyplinarni do spraw studenckich i doktoranckich

dr hab. Magdalena Błaszczyk

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 530

e-mail: m.blaszczyk@wpia.uw.edu.pl

 

dr hab. Przemysław Konieczniak

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 390

e-mail: p.konieczniak@wpia.uw.edu.pl

 

dr hab. Wojciech Machała

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

e-mail: w.machala@wpia.uw.edu.pl

 

dr hab. Dobrochna Bach-Golecka

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa

tel. 22 55 27 200

e-mail: d.bach-golecka@uw.edu.pl

 

dr Maksymilian Cherka

ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa

tel. 22 55 24 361

e-mail: m.cherka@wpia.uw.edu.pl

 

dr Lech Jaworski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

 

Rzecznik akademicki (ombudsman)

mgr Anna Cybulko

ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa

tel. 22 55 27 214

e-mail: anna.cybulko@uw.edu.pl

http://ombudsman.uw.edu.pl

 

Rzecznik prasowy

mgr Anna Korzekwa-Józefowicz

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 740, 22 55 20 656

e-mail: rzecznik@uw.edu.pl

 

Koordynator Międzynarodowych Programów Kształcenia

prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

tel. 22 55 32 679

e-mail: marta@fuw.edu.pl