Uniwersytet Warszawski Biura Nieruchomości

Biuro Ewidencji Nieruchomości

kierownik: mgr inż. Maria Wysocka

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

budynek Audytorium Maximum

tel. 22 55 20 876

e-mail: ben@adm.uw.edu.pl

www: ben.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”

kierownik: mgr inż. Barbara Werczyńska

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

budynek Wydziału Geologii

tel. 22 55 438 15

e-mail: barbara.werczynska@adm.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”

kierownik: mgr inż. Iwona Niezbecka-Zawada

ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa

budynek „Domek Ogrodnika”

tel. 22 55 25 918

e-mail: bnp@adm.uw.edu.pl

 

Z poszczególnymi pracownikami proszę kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

Spis adresów e-mail oraz numerów telefonów poszczególnych osób z BNP >>

Mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz został powołany na stanowisko p.o. Zastępcy Kanclerza ds. nieruchomości. Zastępcy Kanclerza ds. nieruchomości bezpośrednio podlegają:
  • Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”,
  • Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”,
  • Biuro Ewidencji Nieruchomości,
  • Biuro Gospodarcze.