Uniwersytet Warszawski Biura Nieruchomości

Biuro ds. Nieruchomości

kierownik: mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz

ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 876

e-mail: biuro.nieruchomosci@adm.uw.edu.pl

e-mail: aalink@adm.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”

mgr inż. Barbara Werczyńska

ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa

tel./fax 22 55 43 819

e-mail: barbara.werczynska@adm.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”

kierownik: mgr inż. Iwona Niezbecka-Zawada

ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

tel. 22 55 25 919, 22 55 25 918, 22 55 25 924, 22 55 25 925

e-mail: bnp@adm.uw.edu.pl