Uniwersytet Warszawski Społeczność UW

Wsparcie i rozwój członków społeczności UW
  • Rzecznik akademicki

W 2011 r. na Uniwersytecie, jako pierwszej polskiej uczelni, powołano instytucję rzecznika akademickiego do spraw studenckich i pracowniczych. Zadaniem ombudsmana jest pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów i informowanie o prawach pracowników.

 

  • Główny specjalista ds. równouprawnienia

Od 2017 roku na Uniwersytecie działa główny specjalista ds. równouprawnienia Kontakt: Anna Marta Grędzińska, e-mail: am.gredzinska(at)uw.edu.pl, 22 55 27 185.

 

  • Uniwersytet przyjazny dla rodziców

W 2013 r. na uczelni powstał kameralny żłobek. W 2015 r. UW otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie żłobka, co pozwoliło na zmniejszenie czesnego. Na terenie uczelni znajduje się również punkt przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej”, za jego organizację i działanie odpowiadają rodzice przedszkolaków. Dzięki programowi „Uczelnia przyjazna rodzicom” na UW zainstalowano przewijaki. W Bibliotece Uniwersyteckiej od czerwca 2015 r. funkcjonuje wydzielony kącik – Buwialnia, w którym opiekunowie mogą korzystać z księgozbioru, mając na oku dzieci.

 

  • Uniwersytet równych szans

Program wyrównywania szans w dostępie do edukacji czyni UW jedną z najbardziej przyjaznych osobom niepełnosprawnym instytucji w Polsce. UW wspiera także projekty na rzecz osób niepełnosprawnych spoza uczelni. Za swoją działalność Uniwersytet był nagradzany, m.in. w 2017 roku otrzymał statuetki w konkursie architektoniczno-urbanistycznym „Lider Dostępności”.

 

  • Uniwersytecki wolontariat

W 2013 r. uruchomiono Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, dzięki któremu studenci mogą zyskać doświadczenie oraz pogłębiać swoje umiejętności społeczne.

 

  • Okresowe zwiększenie wynagrodzenia

Aby docenić zaangażowanie w pracę naukowców i dydaktyków rektor UW utworzył w 2015 roku fundusz, z którego są wypłacane zwiększone wynagrodzenia dla najlepszych pracowników akademickich (edycja 2015, edycja 2016, edycja 2017, edycja 2018).

 

  • Nagroda dydaktyczna rektora UW

Nagrodę ustanowiono w 2015 roku. Rozstrzygnięcie I edycji odbyło się w 2016 roku. To indywidualne wyróżnienie przyznawane nauczycielom akademickim za osiągnięcia w nauczaniu (edycja 2016, edycja 2017).

 

  • Szkolenia dla pracowników administracji

Bezpłatne kursy i szkolenia dla pracowników administracji mają podnosić konkretne umiejętności pracowników.

Zobacz więcej

Społeczność w liczbach

7,2 tys. pracowników

3,7 tys. nauczycieli akademickich

44,4 tys. studentów I i II stopnia

3,2 tys. doktorantów

4,4 tys. obcokrajowców wśród studentów i doktorantów:

2,5 tys. na studiach długoterminowych zakończonych dyplomem

1,9 tys. stypendystów np. w ramach programu Erasmus

3 tys. słuchaczy studiów podyplomowych

33,7 tys. kandydatów

10 tys. absolwentów rocznie

 

Szczegółowe dane statystyczne publikowane są w Sprawozdaniach rocznych rektora UW.

 

Przydatne kontakty i linki

Biuro Spraw Studenckich

Biuro Spraw Pracowniczych

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro Spraw Socjalnych

Rzecznik akademicki – ombudsman

Główny specjalista ds. równouprawnienia

Student – informacje o toku studiów, systemie stypendialnym, wsparciu socjalnym, akademikach oraz programach wymiany akademickiej.

 

Doktorant – informacje o stypendiach, wsparciu socjalnym oraz wymianie akademickiej.

 

Pracownik – informacje o karierze naukowej, wsparciu socjalnym, wymianie zagranicznej.

 

Absolwent – informacje o organizacjach zrzeszających absolwentów.

Prezentacje

Informacje na temat społeczności UW zawarte są w prezentacjach o Uniwersytecie.

 

 

Prezentacja 2017 – pl (Biuro Prasowe UW, 06.17)

 

Inne materiały o UW do pobrania >>