Uniwersytet Warszawski Zarządzenia wewnętrzne dotyczące powoływania zespołów użytkowników dla inwestycji

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące powoływania zespołów użytkowników dla inwestycji programu wieloletniego z lat 2017-2019: