Od 2013 roku Komisja Europejska finansuje badania nad praktycznym wykorzystaniem właściwości grafenu, w ramach projektu „Graphene Flagship”. Program badań przewidziany jest na 10 lat, jego budżet to 1 mld euro. W pierwszym etapie do badań zaproszono 74 instytucje, teraz lista ta została rozszerzona o 66 nowych partnerów, wśród nich znalazł się Uniwersytet Warszawski.

Komisja konkursowa wybierała spośród 218 wniosków, nadesłanych przez konsorcja złożone z 738 instytucji z 37 krajów. Środki przyznano 21 projektom, na łączną sumę 9 mln euro. Wśród nowych partnerów są zarówno ośrodki naukowe, jak i przedstawiciele biznesu.

Lista uczestników programu „Graphene Flagship”

 

Uniwersytet Warszawski jest jednym z dwóch polskich ośrodków uczestniczących w programie „Graphene Flagship”. Badania nad grafenem prowadzi także Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

 

Więcej o programie „Graphene Flagship”, finansowanym przez Komisję Europejską, przeczytać można na stronie: graphene-flagship.eu