Prof. Katarzyna Marciniak, dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale „Artes Liberales”, została wyróżniona przez Fundację Alexandra von Humboldta nagrodą Humboldt Alumni Award 2014 for Innovative Networking Initiatives, na projekt „Chasing Mythical Beasts. The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adult Culture as a Transformation Marker”. Co roku niemiecka fundacja przyznaje trzy nagrody, o które mogą ubiegać się osoby z całego świata, którym już wcześniej przyznała stypendium. Po raz pierwszy wyróżnienie to trafiło do Polski.

 

Antyk w literaturze

 

Laureatka zajmuje się rozbudową międzynarodowej sieci naukowej, którą utworzyła w ramach projektu „Our Mythical Childhood… Classics and Children’s Literature Between East & West”. – Wraz z pozostałymi badaczami rozpoczęliśmy badania nad recepcją kultury antycznej w literaturze dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem perspektywy regionalnej. Sprawdzamy, jak obraz antyku w utworach dla młodych odbiorców zmienia się pod wpływem przemian politycznych, społecznych i kulturowych, które zachodzą w różnych czasach i miejscach na świecie. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć te przemiany, także najnowsze, które mają miejsce tu i teraz – wyjaśnia prof. Marciniak.

 

Sieć naukowa

 

Rok temu powstała sieć naukowa, czyli zespół badaczy z różnych dyscyplin, pochodzący z różnych zakątków świata – od Stanów Zjednoczonych, Europy, Afryki, po Australię i Nową Zelandię. Na spotkaniu w Warszawie przedstawili wyniki swoich badań, dotyczące m.in.: lektury bajek Ezopa od Kenii po Japonię, antyku w fantastyce dla młodzieży po rozpadzie ZSRR, problemów współczesnych społeczeństw widzianych z perspektywy lektury „Harry’ego Pottera” jako nowego klasyka.

 

Oswojony Minotaur

 

Dzięki nagrodzie przyznanej przez Fundację Humboldta, prof. Katarzyna Marciniak będzie miała okazję rozbudować i wzmocnić tę sieć. –  Skoncentrujemy się na analizowaniu recepcji mitologicznych bestii, stworów i potworów w kulturze dziecięcej i młodzieżowej. To bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ sposób, w jaki przedstawiamy te stworzenia, jest barometrem naszej wrażliwości. Na przykład Minotaur coraz rzadziej budzi w nas strach i odrazę. Uczymy się znajdować w sobie współczucie dla osamotnienia i niezawinionej ułomności mitologicznego potwora – mówi laureatka.

 

Prof. Marciniak była stypendystką niemieckiej fundacji w latach 2006-2007 oraz 2008-2009. Otrzymała wtedy stypendium badawcze i powrotowe.