26 czerwca Senat UW przyjął jednogłośnie przez aklamację uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla działań władz rektorskich Uniwersytetu Warszawskiego wobec protestujących na terenie Kampusu Głównego w dniach 11–12 czerwca 2024 roku.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego, współczując wszystkim ofiarom konfliktu na Bliskim Wschodzie i szanując prawo do pokojowych form protestu, potępia wszelkie formy przemocy, również te, które burzą ład społeczności uniwersyteckiej i eskalują agresję.

 

Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża pełne poparcie dla władz rektorskich i ich działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, studiowania, a także pokojowego manifestowania poglądów w istotnych społecznie kwestiach.

Uchwała nr 432 Senatu UW z 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla działań władz rektorskich Uniwersytetu Warszawskiego wobec protestujących na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego 11–12 czerwca 2024 r. (pdf)