3 listopada Rada Ministrów podjęła uchwałę dotyczącą wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. UW otrzyma dofinansowanie na lata 2016-2025.

O dokumencie „Dobra inwestycja” zawierającym wieloletni plan inwestycyjny Uniwersytetu pani premier Ewa Kopacz mówiła podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016.

 

– To, co mnie poruszyło – poza treścią, w której bardzo szczegółowo określone są plany UW – mieści się na pierwszej stronie: „Uniwersytet Warszawski jest jedną z kilku polskich instytucji znanych i rozpoznawalnych na świecie. Za sprawą swoich wielkich uczonych, tysięcy rozproszonych po świecie absolwentów, stacji badawczych i naukowych odkryć, współtworzy wizerunek naszego kraju za granicą”. Doceniam determinację pana rektora. Chcę państwu zadeklarować, że będę bardzo mocno przekonywać radę ministrów, żeby ten program w ciągu najbliższych lat został zrealizowany, a więc: Uniwersytet Warszawski będzie dofinansowany z budżetu państwa – zapewniła Ewa Kopacz.

 

O tym, że wieloletni plan rozwoju UW zostanie wcielony w życie Rada Ministrów zadecydowała podczas posiedzenia, które odbyło się 3 listopada. Pieniądze przekazywane będą sukcesywnie od 2016 do 2025 roku. Dzięki temu możliwe będzie m.in. stworzenie infrastruktury dla transdyscyplinarnych centrów badawczych, dokonanie zmian wspierających umiędzynarodowienie czy rozbudowę infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość akademicką.

 

Harmonogram programu wieloletniego UW (pdf)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Premiera RP