Od stycznia do grudnia. Prezentujemy przegląd ważnych uniwersyteckich wydarzeń z 2015 roku.

STYCZEŃ

Dr Tomasz Gubiec z Wydziału Fizyki zwyciężył w popularyzatorskim konkursie INTER, organizowanym przez FNP. W finale, który odbył się 24 stycznia, dr Gubiec wyjaśniał, co fizyka ma wspólnego z systemem bankowym. W 2015 roku FNP przyznała pracownikom UW dofinansowania na innowacyjne pomysły do komercyjnego wykorzystania w konkursie Impuls, prowadzenie pierwszych badań w konkursie Start dla młodych naukowców, wykłady o skomplikowanych zagadnieniach w konkursie eNgage.

 

LUTY

2 lutego tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał mediewista prof. Henryk Samsonowicz z Wydziału „Artes Liberales” UW. W 2015 roku trzech innych uniwersyteckich profesorów otrzymało to wyróżnienie. Prof. Franciszek Grucza na Uniwersytecie Opolskim, prof. Jerzy Makowski na Uniwersytecie Autonomicznym Stanu Meksyk w Toluce oraz prof. Jerzy Wilkin na SGGW. Uniwersytet Warszawski odznaczył tylko jedną osobę. Doktorem honorowym UW w 2015 roku został prof. Andrzej Białynicki-Birula, matematyk specjalizujący się w geometrii algebraicznej.

 

MARZEC

Politologia i prawo to kierunki prowadzone na UW, które otrzymały dotację projakościową. Mogły ją dostać tylko najlepsze jednostki ocenione przez KEJN na A+ oraz A. Dotacja będzie przyznawana przez trzy lata.

 

KWIECIEŃ

Senat Uniwersytetu na posiedzeniu 22 kwietnia podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Studiów UW, który wszedł w życie w roku akademickim 2015/2016.

 

W kwietniu UW otrzymał dofinansowanie na funkcjonowanie uniwersyteckiego żłobka w konkursie Maluch 2015 organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Od 17 czerwca w BUW-ie działa też Buwialnia, czyli wydzielona strefa dla rodziców, którzy chcą korzystać z księgozbioru i jednocześnie mieć na oku swoje dzieci.

 

MAJ

Medal za zasługi dla UW przyznawany jest bardzo rzadko. Do tej pory wręczono go tylko 10 razy. 22 maja Senat UW przyznał medal prof. Zbigniewowi Pełczyńskiemu, filozofowi polityki, pomysłodawcy Oxford Colleges Hospitality Scheme. Uroczystość odbyła się 26 czerwca.

 

CZERWIEC

XVI ranking szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” oraz „Dziennika Gazety Prawnej” przyniósł Uniwersytetowi pierwsze miejsce ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Po raz trzeci ukazał się też ranking naukowy tygodnika „Polityka”, a wcześniej opublikowano U-Multirank, QS World University Ranking, Eduniversal.

 

10 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia. Wzięło w niej udział prawie 34 tys. kandydatów, którzy dokonali niemal 59 tys. rejestracji. Najwięcej chętnych na jedno miejsce było na dziennikarstwo i medioznawstwo (public relations i marketing medialny) – na tym kierunku o jeden indeks rywalizowało 26 osób.

 

30 czerwca Rada Ministrów zdecydowała o przyłączeniu konsorcjum DARIAH-PL do europejskiej infrastruktury DARIAH-ERIC (The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). To największe w historii polskiej humanistyki konsorcjum naukowe, którego liderem jest UW, oficjalnie zostało członkiem europejskiej sieci 6 listopada.

 

LIPIEC

W 2015 roku naukowcy z UW zdobyli cztery granty Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council). W lipcu dowiedzieliśmy się o sukcesie prof. Piotra Sankowskiego, a w kolejnych miesiącach o grantach przyznanych dr. Markowi Cyganowi, prof. Mikołajowi Bojańczykowi, prof. Katarzynie Marciniak oraz dr. Piotrowi Nowakowi, który jednocześnie pracuje na UW i w PAN. Dotychczas ERC 20 razy przyznała granty Polakom pracującym w krajowych ośrodkach. Większość z nich zdobyli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

7 lipca w Monitorze UW został opublikowany tekst jednolity Statutu UW, którego zmiany zatwierdzili senatorowie 24 czerwca. Statut rozpoczyna się teraz preambułą, w której podkreślono badawczą rolę uczelni. Najwięcej poprawek dotyczy spraw pracowniczych.

 

SIERPIEŃ

Prof. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych i kierownik Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii została wyróżniona tytułem „IUPAC 2015 Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering”. Uroczystość odbyła się 11 sierpnia.

 

WRZESIEŃ

Rektor UW podjął decyzję o ufundowaniu 10 stypendiów dla uchodźców. To propozycja dla osób chcących rozpocząć naukę lub dokończyć studia, które z powodu wojny nie mogą być kontynuowane w ich kraju ojczystym. UW i AGH były pierwszymi uczelniami, które zaoferowały pomoc uchodźcom. 18 września w MNiSW odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa.

 

PAŹDZIERNIK

114 pracowników akademickich otrzymało okresowe zwiększenie wynagrodzenia. Co miesiąc oprócz pensji otrzymują dodatkowe 1,5 tys. zł. To reprezentanci wszystkich wydziałów, którzy wyróżniają się aktywnością badawczą i dydaktyczną. Wyróżnieni mogli się poznać na spotkaniu, zorganizowanym specjalnie dla nich, które odbyło się 21 października.

 

200 km od Warszawy w Chęcinach powstała baza naukowa dla geologów. 19 października oficjalnie otwarto Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. W wakacje pierwsi studenci Wydziału Geologii UW odbywali tam praktyki terenowe.

 

Od października Instytut Dziennikarstwa niemal w całości przeniósł się na Powiśle do odnowionego budynku Dawnych Łaźni Teodozji Majewskiej. Była to pierwsza tak kompleksowa renowacja tego obiektu od czasów powojennych. Jej efekty można było zobaczyć 12 października, podczas otwarcia budynku. To nie jedyny zabytek, który w 2015 został odrestaurowany. Zakończyły się też remonty Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich i Czetwertyńskich-Uruskich.

 

LISTOPAD

3 listopada Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie sfinansowania wieloletniego planu rozwoju UW. Do końca 2025 roku Uniwersytet otrzyma z budżetu państwa ponad 945 mln zł. Pierwsze transze wpłyną w 2016 roku.

 

19 listopada Uniwersytet skończył 199 lat. W 2016 roku świętować będziemy okrągłą rocznicę powstania Uniwersytetu. Dokładnie w dniu urodzin uczelni odbędzie się Galowy Koncert Jubileuszowy, podczas którego wystąpi laureat konkursu Chopinowskiego z 2015 roku.

 

GRUDZIEŃ

Ogłoszono uczelniany terminarz wyborczy. W 2016 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora, prorektorów, dziekanów i senatorów. O tym, kto będzie kierować uczelnią w kadencji 2016-2020, dowiemy się 20 kwietnia.

 

16 grudnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów. Wśród wyróżnionych osób znalazło się 86 studentów i 8 doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W polityce gorącym tematem końca roku był spór o Trybunał Konstytucyjny. Senat Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu 16 grudnia podjął uchwałę w sprawie poszanowania ładu konstytucyjnego i respektowania wartości demokratycznych.